Integritetspolicy

På PoolerOvanMark.se tar vi på största allvar de personuppgifter som du tillhandahåller oss vid användning av våra tjänster och därför lovar vi att hålla dem helt säkra, att vara transparenta om de uppgifter vi samlar in och att garantera de rättigheter som hjälpar till att hantera sådan information:

 

Vem är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter?

Identitet: EYAROC COMPANY SL. ("PoolerOvanMark.se") - VAT: ESB06590913
Postadress: c/ Panamá Nº 28, BADAJOZ (06011)
Telefonnummer: 08 420 023 23
E-post: info@poolerovanmark.se
Kontakta Delegat för Dataskydd: info@poolerovanmark.se

 

För vilket syfte behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar den information du ger oss för att hantera inköp av produkter och tjänster som finns tillgängliga i vår webbutik, begäran om information eller erbjudanden som mottagits via kontaktformuläret på webbplatsen och kundregistrering.

Enheten fattar inte automatiserade beslut baserat på tillämpad logik eller profilering.

 

Hur länge kommer vi att behålla dina uppgifter?

Uppgifterna kommer att sparas så länge som det kommersiella förhållandet upprätthålls, det inte begärs av den berörda parten eller under de år som är nödvändiga för att uppfylla gällande rättsliga skyldigheter. När det gäller begäran om information kommer uppgifterna att behandlas under den tid som är absolut nödvändig för att uppfylla nämnda förfrågningar.

 

Vad är legitimiteten för behandlingen av dina uppgifter?

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är den berörda partens samtycke genom att godkänna vår integritetspolicy när du fyller i uppgifterna i motsvarande formulär (kontakt, registrering eller erbjudande) eller genomförandet av kontraktet (kundvagn).

På samma sätt kan användaren när som helst återkalla samtycket utan att det påverkar lagligheten av behandlingen baserat på samtycket innan det återkallas.

De begärda uppgifterna är adekvata, relevanta och strikt nödvändiga. I inget fall är användaren skyldig att tillhandahålla dem, men deras underlåtenhet att kommunicera kan påverka förmågan att svara på deras önskemål eller omöjligheten att formalisera och genomföra avtalet.

 

Till vilka mottagare kommer dina uppgifter att kommuniceras?

Uppgifterna kommer att skickas till transportföretag och logistikleverantörer som är absolut nödvändiga för leverans av de produkter eller tjänster som köpts i butiken. Inga uppgifter kommer att överföras till tredje part, utom juridisk skyldighet.

Företaget utför ingen Internationell Dataöverföring.

 

Vilka är dina rättigheter när du förser oss med dina uppgifter?

Vem som helst har rätt att få bekräftelse på huruvida vi på PoolerOvanMark.se behandlar personuppgifter som berör dem. Intresserade har rätt att få tillgång till sina personuppgifter, samt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller, i förekommande fall, begära att de raderas när uppgifterna bland annat inte längre är nödvändiga för de ändamål som samlats in, samt att utföra portabiliteten av densamma om de vill.

Under vissa omständigheter kan de berörda parterna begära en begränsning av behandlingen av deras uppgifter, i vilket fall vi bara kommer att behålla dem för att utöva eller försvara anspråk.

Under vissa omständigheter och av skäl relaterade till deras speciella situation kan de berörda parterna motsätta sig behandlingen av deras uppgifter. PoolerOvanMark.se kommer att sluta behandla uppgifterna, utom vid legitima skäl, eller utövande eller försvar av eventuella anspråk..

Användaren kan utöva de rättigheter som nämns ovan, i villkoren i gällande lagstiftning, på PoolerOvanMark.se registrerade kontor eller begära det via e-post till info@piscinasdesmontables.com.

Om ett tillfredsställande svar inte erhålls och du vill göra anspråk eller få mer information om någon av dessa rättigheter kan du kontakta den spanska dataskyddsbyrån (www.agpd.es - C/ Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid).

 

Särskilda försäljningsvillkor för Klarna-betalningar

Så att du kan betala med Klarnas betalningsmetoder kan vi i kassan be om dina uppgifter i form av kontakt- och beställningsuppgifter till Klarna, i syfte att bedöma om du uppfyller kraven för deras betalningsmetoder och att anpassa dessa betalningsmetoder åt dig. Dina överförda personuppgifter behandlas i enlighet med Klarnas eget sekretessmeddelande.